Vibrationsträning

Vibrationsträning


På vibrationsplattan kan man på ett säkert och effektivt sätt arbeta både med rehabilitering och friskvård, avslappning, rörlighet och styrketräning. Träning på vibrationsplattan ger effekter som ökad muskelstyrka, balans, koordination samt ökad cirkulation som underlättar

återhämtning och befrämjar läkning.


Vid vibrationsträning registreras en signifikant temperaturökning i sena redan efter ett par minuter och behandling av svåra seninflammationer har varit mycket framgångsrika.


Vibrationsplattan utför rörelser på mellan 5-30 Hertz (svängningar per sekund), frekvensen väljs efter vilka mål man har med träningen/ behandlingen. Rörelserna sker i vertikala plan (upp och ned) vilket ger leden och muskler en normal rörelseriktning och belastning. Hunden känner sig bekant med rörelserna och stressen reduceras redan vid första behandlingstillfället.